آوای یونس ؛  سردار سیدحسین میر صالحی معاونت پیشین بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح به‌عنوان رئیس ستاد سعید جلیلی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان گیلان معرفی‌ شد.

آوای یونس ؛  سردار سیدحسین میر صالحی معاونت پیشین بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح به‌عنوان رئیس ستاد سعید جلیلی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان گیلان معرفی‌ شد.