معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد: آخرین پروژه مهمی که در اسفندماه با حضور رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد، آزادراه رودبار - منجیل است.

آوای یونس ؛ محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد: آخرین پروژه مهمی که در اسفندماه با حضور رییس جمهور افتتاح خواهد شد، آزادراه رودبار-منجیل است.

وی افزود: با افتتاح این پروژه مشکل ترافیک ورودی شهر رودبار حل خواهد شد.