شبکه الجزیره به نقل از منابع خود گزارش کرد واشنگتن در ۲ روز گذشته از طریق واسطه‌ها پیام‌های متعددی به تهران ارسال کرده است.

آوای یونس ؛ شبکه قطری الجزیره به نقل از منابع خود گزارش کرد که واشنگتن طی ۲ روز گذشته از طریق طرف ثالث بیش از یک پیام به تهران فرستاد.

این منابع اعلام کردند: پیام‌های واشنگتن مبنی بر این بود که خواهان جنگ گسترده نیست و همچنین هشدار داد که گسترش جنگ با تحرکات آمریکا همراه خواهد شد.

منابع الجزیره تاکید کردند: ایران در پاسخ اعلام کرد که تهدیدهای واشنگتن غیرقابل پذیرش است و هشدار داد که حمله در داخل خاک ایران خط قرمز است و با پاسخ مناسب همراه خواهد بود.

این منابع می‌گویند: ایران در پاسخ خاطرنشان کرد که خواهان جنگ با آمریکا نیستیم اما با هرگونه ماجراجویی‌های واشنگتن با قدرت مقابله خواهد کرد.