حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه تلاش در راستای میزان جذب بودجه و هزینه های جاری و عمرانی استان باید افزایش یابد، اظهار داشت: زمانی برنامه های توسعه ای استان محقق خواهد شد که بتوانیم با همفکری و همدلی منابع لازم در جهت اهداف توسعه ای را […]

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه تلاش در راستای میزان جذب بودجه و هزینه های جاری و عمرانی استان باید افزایش یابد، اظهار داشت: زمانی برنامه های توسعه ای استان محقق خواهد شد که بتوانیم با همفکری و همدلی منابع لازم در جهت اهداف توسعه ای را فراهم نماییم.

وی با بیان اینکه هر استان باید متناسب با ظرفیت و عملکرد خود اعتبار مربوطه را جذب نماید، تصریح کرد: در استان گیلان سرانه تعداد کارکنان اداری کمتر از سایر استان هاست و این بدین معناست که هر کارمند بیش از ظرفیت فعالیت می کند لکن همانند سایر استان ها دریافتی دارد.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه دادگستری استان آمادگی کمک به افزایش درآمد استان را دارد، گفت: با توجه به جمعیت استان و نیاز به افزایش تعداد کارکنان لازم است تا از حجم کاری کارکنان شاغل کاسته شود